fintrade

Shërbimi i Makineri dhe Pajisje specializohen në shitjen, shërbimin dhe marketingun e produkteve inovative të transportit dhe pastrimit të plehrave, vakumit dhe teknologjisë me presion të lartë për pastrimin e kanalizimeve dhe ujit, Vinçat hidraulikë dhe makineritë e përpunimit të metaleve, makinë saldimi, vegla pune, materiale harxhuese material etj.

Qëllimi ynë është:

Për të kuptuar më mirë nevojat e klientit për të optimizuar vlerën e zgjidhjeve të ofruara.
Për të përmbushur kërkesat e klientëve me makineri dhe pajisje cilësore.
Për të kënaqur kërkesat e tregut të ri.